<Back Next>
11/02/15 Push&Rhyme
 NANOY'S Presents "Push&Rhyme"
/N.I.K.E, JUNYAFIRE, YOSHIAKI TOEDA, RHYME&BRap陣との共同映像作品 "Push&Rhyme"
NANOY'Sからパーカーも完成。

http://nanoys.com/Push&Rhyme%20Parka.html

良い作品になったな〜。